CV-Storing ?

Noteer altijd eerst de storingscode, druk daarna op de restetknop en/of haal gedurende één minuut de stekker uit het stopcontact.

Houdt de storing aan ?

  • Is de cv-ketel ingeschakeld en zit de stekker goed in het stopcontact ?
  • Is er stroom ? Controleer eventueel de zekeringen of de aardlekschakelaar
  • Zit er voldoende water in de installatie ? ( minimaal 1 en maximaal 2 bar )
  • Staat in de meterkast de gaskraan open ?
  • Hoort u borrel geluiden ? Ontlucht dan de installatie en daarna indien nodig weer bijvullen.
  • Staat de kamerthermostaat hoog genoeg ingesteld ?
  • Heeft u misschien één of meerdere druppelende kranen ?
  • Staan er wel voldoende radiatoren open ? Anders kan de cv-ketel zijn warmte niet kwijt en gaat hij op storing 
  • Kunt u de storing niet zelf oplossen ?

Bel ons storingsnummer 0186-745470 en geef de storingscode door.